Farmaceutisch dossier: wat is het?

Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Wat is het farmaceutisch dossier?

Telkens u in onze apotheek een geneesmiddel op voorschrift komt kopen, zijn wij als apotheker wettelijk verplicht dit te registreren. Daarnaast mogen wij ook andere gegevens bijhouden in het belang van uw gezondheid, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Denk dan aan geneesmiddelen zonder voorschrift, bepaalde allergieën, en dergelijke. Deze informatie wordt opgeslagen in het farmaceutisch dossier dat bijgehouden wordt in de apotheeksoftware. Indien u wenst, kan u dit steeds zelf ook inkijken en mits nodig vragen aan te passen.

Waar dient het voor?

Door de informatie over welke geneesmiddelen u gebruikt bij te houden, kan de apotheker u beter adviseren. Hierdoor kan u erop vertrouwen dat de apotheker met behulp van uw farmaceutisch dossier nagaat of bepaalde combinaties van gelijktijdig geneesmiddelengebruik geen negatief effect hebben. Zo kunnen bepaalde geneesmiddelen elkaars werking versterken of net teniet doen. Geen van beide effecten is natuurlijk gewenst. Indien nodig zal de apotheker ook overleggen met uw arts en samen naar de beste oplossing zoeken.

Uitwisseling van informatie

Nieuw is dat tegenwoordig niet enkel bij uw huisapotheker deze informatie over uw geneesmiddelengebruik beschikbaar is, maar geraadpleegd kan worden in elke apotheek waar u zich aandient. Voor dit laatste moet u wel expliciet uw goedkeuring geven. Zo heeft de apotheker voor u steeds dezelfde cruciale informatie, ongeacht of u bij uw huisapotheker gaat of bij een apotheek van wacht, dicht bij uw werk, tijdens een weekenduitstap, etc.
Uiteraard wordt er zeer strikt omgesprongen met deze vertrouwelijke informatie. Uw medicatiegegevens kunnen enkel worden uitgewisseld met andere apotheken en mogen uitsluitend geraadpleegd worden in de apotheek waar u een geneesmiddel haalt.
De apotheker krijgt alleen inzage in uw geneesmiddelen (naam, dosering en datum van aflevering) van de afgelopen twaalf maanden. Er is geen enkele uitwisseling van andere informatie, bv. de naam van de arts die een geneesmiddel heeft voorgeschreven of de apotheker die het heeft afgeleverd.
Voor meer info kan je terecht op het eHealth platform van de federale overheid.

Bekijk ook deze verhelderende video.