+32 (0)14 21.10.92 info@apotheekluyten.be

Hilotherm verhuur

Hilotherm Homecare toestel

Wat is hilotherapie?

Het hilotherm toestel is onmisbaar bij hilotherapie: een post-operatieve koude behandeling van de betreffende lichaamsdelen, die zwelling (oedeem), bloedingen (hematoom) en pijn voorkomt of sterk vermindert.

Via een temperatuurgestuurde circulatiepomp en een anatomisch gevormd masker wordt in een gesloten circuit water rondgepompt dat op een constante temperatuur (in te stellen tussen 15°C en 22°C) gehouden wordt.

Wat zijn de voordelen?

Minder zwelling en pijn hebben natuurlijk een onmiddellijk effect op het comfortgevoel van de patiënt. Dit zal er ook toe bijdragen dat de normale activiteiten (normaal eten, werk, school, …) sneller hernomen kunnen worden.

Medisch gezien belemmeren oedeem en hematomen de transporttoevoer van zuurstof en voedingstoffen naar de weefsels. Dit zuurstoftransport speelt een zeer belangrijke rol voor de genezing en het voorkomen van oedeem, die op zijn beurt terug het transport verhindert. De hilotherapie helpt deze vicieuze cirkel te doorbreken, waardoor de genezing van het weefsel bevorderd wordt en de pijn verzacht.

Ten opzichte van traditionele koude therapie (ijs, cold packs, …) is het grote voordeel dat de temperatuur constant gehouden wordt, op een gecontroleerde temperatuur tussen 15°C en 22°C.
Hierbij is er geen enkel risico tot bevriezing en moet het koude verband ook niet telkens vernieuwd worden. Overigens wordt het genezingsproces ook weer belemmerd als het weefsel onder de 15°C zou komen, een risico dat bij ijspacks zeer reëel is.

Hoe gebruiken?

Voor gebruik in het aangezicht na een operatieve ingreep (bv. kaakchirurgie, verwijderen wijsheidstanden, …) wordt een temperatuur aangeraden tussen 16°C en 19

Gebruik van Hilotherm toestel°C, maar dit kan aangepast worden naargelang de gevoeligheid van de patiënt. Ook bij langdurig gebruik moet de patiënt een comfortgevoel behouden.

Afhankelijk van de ernst van de ingreep en de post-operatieve symptomen is de hilotherapie meestal aangeraden gedurende een 5-tal dagen. U vraagt hierover best advies aan uw behandelende (tand)arts of orthodont.

Gebruik van het Hilotherm toestel is heel eenvoudig en het apparaat wordt vergezeld van duidelijke gebruiksinstructies. Lees deze zeker heel aandachtig voor het eerste gebruik.

 

Hoe reserveer ik een Hilotherm toestel?

Aangezien de hilotherapie best onmiddellijk na de ingreep wordt opgestart, is het aangeraden het hilotherm toestel te reserveren zodra de datum van de geplande ingreep vastligt. Het beschikbare aantal toestellen is immers beperkt.

Overleg ook met uw arts of u tijdens de ziekenhuisopname al de beschikking hebt over een ziekenhuistoestel, of u eventueel zelf het gehuurde toestel kan meenemen en gebruiken tijdens het post-operatief ziekenhuisverblijf.

Apotheek Luyten werkt voor de verhuur van Hilotherm toestellen samen met de firma Wameda. Voor meer info kan je terecht in de apotheek of je richt je vragen om verdere inlichtingen of beschikbaarheid per mail naar hilotherm@wameda.be. Reserveren kan enkel door het reservatieformulier volledig ingevuld af te geven in de apotheek of terug te sturen naar:

hilotherm@wameda.be

Na ontvangst van het reservatieformulier wordt de beschikbaarheid nagekeken en ontvangt u een reservatiebevestiging per mail. Het is pas na ontvangst van deze bevestiging dat de reservatie definitief is.

Kostprijs?

Verhuur Hilotherm toestel: 20,00 € per dag (incl. BTW)

Aankoop gezichtsmasker: 65,00 € (incl. BTW) (omwille van hygiënische redenen moet dit aangekocht worden)

Waarborg: 250,00 € (wordt terugbetaald bij teruggave toestel en na controle op eventuele schade)

Alle kosten dienen betaald te worden bij afhaling van het toestel.

Afhalen en terugbrengen?

Afhalen van het toestel en bijbehorend masker kan ’s namiddags tijdens de openingsuren van de apotheek (zie hier voor openingsuren, adres- en contactgegevens). Wil je het toestel toch al in de voormiddag komen afhalen, dan kan dit enkel na afspraak per mail of telefoon en afhankelijk van beschikbaarheid van de toestellen.

Terugbrengen van het toestel dient te gebeuren in de voormiddag tijdens de openingsuren van de apotheek (zie hier voor openingsuren, adres- en contactgegevens). Indien het toestel voor de middag is afgeleverd wordt deze dag niet aangerekend.

Verlenging van de verhuurperiode kan enkel na schriftelijke bevestiging.

Hilotherm gezichtsmasker

%d bloggers liken dit: